Fra Hundested til Kronborg

1. Hundested Havn: Hornfisk, fladfisk, regnbueørred og havørred, samt chance for pighvar fra nordmolen i april-maj.

2. Spodsbjerg: Havørred og hornfisk. God kyststrækning ud for fyret.

3. Kikhavn: Havørred og hornfisk.

4. Hylling Bjerg: Havørred og hornfisk.

5. Melby Overdrev: Havørred og hornfisk.

6. Troldeskoven/Tisvilde Hegn: Havørred og hornfisk.

7. Stænge Hage: Havørred og hornfisk. Fin sommerplads. Spændende rev.

8. Tisvildeleje: Havørred. Fin havørredkyst øst for havnen mod Helenekilde.

9. Helene Kilde: Havørred og hornfisk. Flere badekar og høfder. Fin havørredkyst.

10. Vejby Strand: Havørred og hornfisk. Vadefiskeri er ikke nødvendigt.

11. Heatherhill: Havørred og hornfisk. Fin havørredkyst. Flere rev og stenklynger.

12. Rågeleje by: Havørred og hornfisk. Bemærk fredningsbæltet ved Højbro A.

13. Orebjerg Strand: Havørred, hornfisk og makrel. Bemærk fredning ved bækken Orebjerg Rende efter 15. november. Dybt vand. Makrel i sensommeren. Fint havørredfiskeri også i juni-juli.

14. Udsholt Strand og Rev: Havørred og hornfisk. Fint rev og badekar

15. Smidstrup Strand: Havørred og hornfisk. Badekar og rev.

16. Gi1bjerg Hoved: Havørred og hornfisk. Om vinteren chance for småtorsk på bundmede. Høfder og badekar. Havørrederne går tæt ved land.

17. Børstrup Hage: Havørred og hornfisk. Badekar. Fiskeri nær land.

18. Strandbakkerne: Havørred og hornfisk. Havørrederne går tæt ved land.

19. Gilleleje Havn: Havørred, makrel, regnbueørred, småtorsk, hvilling, fladfisk og ål. Meget fint molefiskeri. Havørred også i havnen. I sensommeren makrel, oftest mindre makrel.

20. Nakkehoved: Havørred, hornfisk, makrel og torsk. En spændende kystplads med chance for store havørreder fra august til december. Chance for torsk på op til 2-3 kilo om vinteren på bundmede. Flere badekar øst for Nakkehoved.

21. 5.,6. og 7. Tangvej: Havørred og hornfisk. Stenklynger, revler og badekar.

22. Dronningmølle: Havørred og hornfisk.

23. Ellekilde Hage: Havørred og hornfisk, samt chance for torsk om vinteren. Stenrev.

24. Hornbæk Plantage: Havørred, hornfisk, fladfisk, makrel og torsk. Chance for makrel i sensommeren. Torsk om vinteren på bundmede. Store skrubber om efteråret. Havørredfiskeriet er især godt efterår og vinter mellem høfderne.

25. Ålsgårde: Hornfisk, makrel og fladfisk. Chance for torsk om vinteren.

26. Ålsgårde mole: Hornfisk, fladfisk og havørred. Store skrubber om efteråret. Chance for makrel i sensommeren. Store trækkende havørreder og chance for regnbueørred.

27. Hellebæk: Havørred og fladfisk. Chance for store havørreder.

28. Julebækhus: Fladfisk, hornfisk, torsk og havørred. Store skrubber om efteråret og chance for store havørreder om vinteren. Fisk ved høfderne.

29. Marienlyst: Havørred, hornfisk, fladfisk og torsk. Torsk om vinteren på bundmede.

30. Kronborg: Havørred, hornfisk, fladfisk, torsk og chance for laks. En populær plads, desværre berygtet for ulovligt rykfiskeri om foråret efter hornfisk. Fint fiskeri efter hornfisk (brug prop og sild, så undgår man at fejlkroge fiskene). Chance for store fladfisk, flådmede og spin efter havørred og chance for laks. Desuden landes der ofte om vinteren store torsk.

Klide: Jens Ploug Hansen: Hvor kan jeg fiske - Danmark. (Skarvs Lystfiskerserie - 2. udgave, 1. oplag, 1994)